Totalrehabilitering og tilbygg. Komplett ny 2. etg. Alt revet ned og ny planløsning. Flytting av bærende konstruksjoner og økt areal fra 70 til 200 m2. og tilbygg.