Transformasjon fra råloft til utvidede leiligheter for tre boenheter.